LØSNINGER RELATERET
TIL JURIDISK BISTAND

I et informationsintensivt miljø, som lægger stor vægt på papirer, tilbyder Recall et øget adgangsniveau, kontrol samt omkostningsbesparelser for afdelinger for juridisk bistand af enhver størrelse og art.

RECALL - LØSNINGER FOR AFDELINGEN FOR JURIDISK BISTAND

En juridisk afdelings opgave er baseret på historisk præcedens, hvilket betyder, at papir spiller en stor rolle. Dette kombineret med den yderst nøje granskning, der skal til for at undgå juridiske sanktioner, behovet for at afveje forretningsdrift med forretningsvækst, og juridiske bevaringskrav under retssager, gør Recall til en vigtig partner for afdelinger for juridisk bistand.

Forebygger lækage af information gennem sikker, kontrolleret adgang til fortrolige informationer tilhørende firmaet eller klienten.

Sparer udgifter, som tydeligt kan spores til forbedrede, ikke-indkomstskabende aktiviteter. 

Forbedrer driftskapaciteten mhp. at opfylde behovet for at kategorisere, fastsætte og ophæve juridisk bevaringspligt for fysiske og digitale dokumenter.

Recall yder tjenester, som muliggør problemfri drift af juridiske afdelinger ved at levere de rette informationer på det rigtige tidspunkt og opretholde strenge driftsprotokoller.

DOKUMENTHÅNDTERING OG REVISIONSRAPPORTERING

Recall skabte branchens første og eneste omfattende revisionsløsning, der overholder de strengeste krav fremsat af interne og eksterne overholdelses- og tilsynsmyndigheder.

SIKKER EKSTERN LAGRING

Fra enkeltsidet dokument til komplekse filer og relaterede data – en sikker, brandsikret ekstern lagring er ofte en vigtig faktor for de begrænsende omstændigheder i en afdeling for juridisk bistand.

INDHOLDADMINISTRATION FOR VIRKSOMHEDER

ECM-software drevet af OnBase® kan integreres i alle arbejdsgangens applikationer mhp. at tilvejebringe webbaseret indholdsadministration, som registrerer, lagrer, administrerer og distribuerer information.

LIVSCYKLUBASERET INFORMATIONSSTYRING

Fra det tidspunkt, hvor et dokument oprettes eller modtages, hjælper Recall med at organisere og administrere forretningsinformation, mens der tilbydes sikker hentning på tværs af alle servicelinjer, konti og geografiske områder. 

RECALL CommandIG

Recall CommandIG hjælper organisationer i sundhedssektoren med at bevare aktiv kontrol over dokumenter og implementere informationspolitikker relateret til livscyklus, der overholder gældende love og bestemmelser.

Recall Folder

RESSOURCER

Recall Case Study

CASE STUDY

Dokumentlagringsløsning Appellerer Til Advokatfirma I Vækst

Highly secure Recall™ Document Management Solution produces audit reports that comply with federal requirements.

Få mere at vide her

MODTAG OPDATERINGER FRA RECALL

HAR DU BRUG FOR SVAR NU?

Eller ring til +45 70 21 77 00