SIKKER
DOKUMENTDESTRUKTION

ONLINE ADGANG TIL SIKKER HÅNDTERING AF ALT

Recall-portalen giver dig fuld kontrol over dine informationer, hvor som helst og når som helst. Den er webbaseret, og du kan få adgang til den fra dine mobile enheder.
Redskaber til infomationshåndtering og planlægning af korrekt destruktion er inkluderet.

TRÆN DINE MEDARBEJDERE TIL AT BESKYTTE INFORMATIONER

Recall tilbyder desuden træning i informationshåndtering med henblik på at informere og undervise dine medarbejdere vedrørende vigtigheden af sikre destruktionsservices, og i hvordan dine forretningsinformationer beskyttes. 

DESTRUKTION OG MAKULERING, DER OVERSTIGER BRANCHEKRAVENE

Sikker håndtering af dine fysiske informationer gennem hele livscyklussen er afgørende for at garantere, at dine informationer destrueres på ansvarlig vis. Hvis ikke der træffes de nødvendige forholdsregler for at beskytte dine dokumenter i papir-, bånd- eller andre digitale formater, øger du din sårbarhed over for og chance for tyveri. Som din forretningspartner afhænger vi af strenge forvaringskædeprocedurer hos dig for at beskytte dine værdifulde informationer på alle trin af processen omfattende afhentning, lagring og destruktion.

DESTRUKTION AF FYSISKE DOKUMENTER

Recall tilbyder en række services til sikker destruktion af dokumenter for at hjælpe dig med på korrekt vis at destruere dine forældede og følsomme informationer gemt som papirdokumenter og i arkiver og kasser. Vi afhenter og transporterer dine informationer i vores sikre biler til et sikkert Recall destruktionscenter, hvor de makuleres i henhold til strenge procedurer, hvorefter de så vidt muligt genanvendes. Du får et Destruktionscertifikat.

RYD OP FOR AT HOLDE INFORMATIONERNE AJOURFØRTE

Vi etablerer destruktionsprocedurer for dokumenter og medier og leverer personale til lageropgørelse, transport og bortskaffelse af overflødige eller uønskede ting, såsom forældet markedsførings- eller uddannelsesmateriale, forældet software eller beskadigede, destruerbare varer. 

DESTRUKTION AF ELEKTRONISKE MEDIER

Det er ingen overraskelse, at harddisk og mediemagnetbånd indeholder mange flere fortrolige forretnings- og personlige kundeinformationer end papirdokumenter. Et LTO4 mediemagnetbånd kan rumme 800 gigabyte data, som svarer til 18 sættevognstog med papir. 

Recall forstår, at vores kunder lagrer fortrolige informationer digitalt såvel som på papir. Derfor tilbyder vi skræddersyede løsninger til at varetage alle dokumentdestruktionsbehov, herunder destruktion af elektroniske medier. 

Sletning eller udsletning af oplysninger på din harddisk er ikke nok til at garantere, at alle dine fortrolige informationer ikke kan hentes. Vi destruerer harddisk, mediemagnetbånd og andre elektroniske medier korrekt ved at sørge for, at alle data er destrueret og ikke længere kan læses. 

TYPER AF DIGITALE MEDIER, SOM VI HÅNDTERER

 • Harddiske
 • Medie-/sikkerhedskopieringsbånd
 • Thumb/jump-drev
 • CD'er/DVD'er
 • Mikrofilm og mikrofiche
 • Badges
 • Røntgenbilleder
 • Kredit- og debetkort

FORVARINGSKÆDE

  Vores forvaringskædeproces garanterer, at dine fortrolige informationer destrueres sikkert og fuldstændigt:
 • Dokumenter, filer, kasser og digitale medier scannes individuelt på din forretningsfacilitet og indsamles i en sikker container. 
 • Beholderen scannes derefter til en sikker Recall vogn og transporteres til en af vores destruktionscentre.     
 • Inden containeren læsses af, scannes Recall vognen til vores destruktionscenter.     
 • På vores destruktionscenter scannes informationerne individuelt og arrangeres sikkert til destruktion.
 • Makulering begynder, og dine fysiske og digitale informationer destrueres.
 • De destruerede digitale medier og papirprodukter sendes så vidt muligt til genvindingsvirksomheder, og du får udleveret et udspecificeret destruktionscertifikat.
Recall Folder

RESSOURCER

Recall Case Study

CASE STUDY

RECALL PROVIDES GLOBAL BANK A BEST-IN-CLASS DOCUMENT DESTRUCTION SOLUTION

Recall created a solution to securely destroy sensitive documents for a bank operating in more than 70 countries.

Read More
Recall Video

VIDEO

SECURE DESTRUCTION SERVICES

When it comes to destroying obsolete documents and media, not all information management partners are alike.

Watch Now

HAR DU BRUG FOR SVAR NU?

Eller ring til +45 70 21 77 00