MAGNETBÅNDSFORSIKRING

Nøjagtig gendannelse af data fra gamle og aktuelle magnetbåndarkiver

Virksomheder, der anvender Recalls løsninger til magnetbåndsforsikring, lever i den sikre forvisning, at deres informationer kan gendannes når som helst. Du behøver ikke længere kompetencen til at køre et gammelt system for at bibeholde original software og hardware til gamle magnetbåndsarkiver, da Recalls teknologier katalogiserer og gendanner informationer nøjagtigt i alle sikkerhedskopieringsformater og til alle typer bånd.

Magnetbåndsforsikring leverer både planlagt og anmodet gendannelse og udpakning af e-mail- og datafiler fra gamle og aktuelle magnetbånd. Individuelle fortegnelser og store mængder information kan tilgås.

Med mere end 40 års global erfaring har Recall ekspertisen til at gøre dig i stand til at svare på anmodninger om elektronisk fremlæggelse i forbindelse med informationer, der er lagret i magnetbåndsarkiver, på en omkostningseffektiv måde. Vores særegne løsninger reducerer retsvidenskabelige risici, der skyldes manglende eller unøjagtige fortegnelser, og reducerer desuden omkostningerne og den tid, fremlæggelse tager.

Fordele ved magnetbåndsforsikringsservices

Recalls særegne gendannelsesproces reducerer gendannelsestiden og mindsker de risici, der er forbundet med traditionelle metoder. Vores løsninger tilbyder også disse fordele:

  • Fremsættelse af en serviceniveauaftale (SLA), der garanterer omkostninger og leveringstidsrammer, når magnetbånd kræver gendannelse.
  • Frigørelse af datacenterplads, som engang var nødvendig til gammelt udstyr, da du ikke længere behøver hardwaren til at gendanne dataene.
  • Tilladelse til omrokering af IT-personale, som tidligere havde til opgave at opretholde og gendanne gamle magnetbånd til sikkerhedskopiering.
Når din virksomhed har brug for at tage deres arkiveringssystem ud af drift eller skifte applikationer til sikkerhedskopiering, kan Recall sikre, at dine magnetbånd bliver gendannet på en behørig, omkostningseffektiv og forsvarlig måde.

Resources

RESSOURCER

Recall Case Study

CASE STUDY

Recall Udarbejder En Strategi For Datasikring Til Globalt Selskab Indenfor Forlagsbranchen

Recall™ enables cost savings as a single, global provider for publisher’s data protection and document management.

Få mere at vide her
Recall Video

VIDEO

DATA PROTECTION SERVICES

Recall protects your data against downtime costs, negative customer satisfaction and loss of company reputation.

Watch Now

LÆR MERE OM RECALL

HAVE US CONTACT YOU

*Nødvendig

Fornavn
*
Efternavn
*
Email-adresse
*
Telefonnummer
Virksomhed
*