DESTRUKTION

We Make Sure
Your Records Cannot Be Read

Recall forstår, at vores kunder lagrer fortrolige informationer digitalt såvel som på papir. Derfor tilbyder vi brugertilpassede løsninger for at dække alle behov for sikker dokumentdestruktion, herunder destruktion af elektroniske medier.

Det er ingen overraskelse, at harddisk og mediemagnetbånd indeholder mange flere fortrolige forretnings- og personlige kundeinformationer end papirdokumenter. Et LTO4 mediemagnetbånd kan rumme 800 gigabyte data, hvilket svarer til 18 sættevognstog fyldt med papir.

Det er ikke nok blot at slette eller udslette din harddisk. Vi makulerer og pulveriserer harddiske, mediemagnetbånd og andre elektroniske medier korrekt ved at sørge for, at alle data er destrueret.

Typer af medier, som vi håndterer

For at eliminere chancen for tyveri af eller uautoriseret adgang til dine data sørger vi for, at informationer på følgende enheder ikke længere kan læses:

  • Harddiske
  • Medie-/sikkerhedskopieringsbånd
  • Thumb/jump-drev
  • CD'er/DVD'er
  • Mikrofilm og mikrofiche
  • Badges
  • Røntgenbilleder
  • Kredit- og debetkort

Sikker håndtering af dine digitale fortegnelser gennem deres livscyklusser er nøglen til at sikre, at dine informationer bliver destrueret på ansvarlig vis. Som din forretningspartner afhænger vi af strenge forvaringskædeprocedurer hos dig for at beskytte dine værdifulde informationer på alle trin af processen omfattende afhentning, lagring og destruktion.

LÆR MERE OM RECALL

HAVE US CONTACT YOU

*Nødvendig

Fornavn
*
Efternavn
*
Email-adresse
*
Telefonnummer
Virksomhed
*