LØSNINGER TIL BEHANDLING AF ELEKTRONISK FREMLÆGGELSE

Behandling af e-fremlæggelse
Sørg for, at du kan fremlægge og verificere data, som er påkrævet til juridiske sager

De juridiske og økonomiske risici i nutidens regulatoriske miljøer er under konstant forandring og bliver stadigt mere komplicerede. Ledere med ansvar for lovmæssige og regulatoriske anliggender, og deres organisationers advokater, kæmper ofte for at håndtere arkiverede informationer for at reagere under en deadline på fremlæggelsesanmodninger.

Recall leverer global ekspertise på tværs af forskellige brancher for at hjælpe. Vores løsninger til behandling af elektronisk fremlæggelse finder og præsenterer informationer i de verificerbare former, som er påkrævet af domstole og af regulatoriske instanser. Vi hjælper dig på følgende måder:

  • Ved at identificere, hvilke informationer der er lagret på dine arkiverede bånd.
  • Ved at fastslå, hvor gamle informationerne er.
  • Ved at organisere dine gamle bånd og nyligt arkiverede data på søgbare måder.
  • Ved at hente informationer i ethvert format.

Mængden af elektronisk lagrede informationer (ESI) er enorm, og avanceret teknisk erfaring er nødvendig for at søge i og sortere dataene på en omkostningseffektiv måde. Desuden forventer teknologi-bevidste dommere i stigende grad, at der kan søges i arkiverede data på bånd på en elektronisk måde. Recall leverer løsninger, der gør dig i stand til at imødekomme disse krav.

Mange virksomheder vedligeholder deres gamle systemer for at tilgå gamle bånd. Recalls teknologi kan understøtte alle gamle medietyper og sikkerhedskopiformater. Som følge deraf kan du reducere omkostningerne ved at eliminere behovet for at gemme ældre arkiveringssystemer.

Resources

Resources

Recall Video

VIDEO

DATA PROTECTION SERVICES

Recall protects your data against downtime costs, negative customer satisfaction and loss of company reputation.

Watch Now

LÆR MERE OM RECALL

HAVE US CONTACT YOU

*Nødvendig

Fornavn
*
Efternavn
*
Email-adresse
*
Telefonnummer
Virksomhed
*